W sprawie:
uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/ 547/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: Dz.Urz.Woj.Podk. z 9.10.18, poz. 4197.