W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/549/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
uchwała zmieniona uchwałą nr LIX/568/18 z dnia 15.10.18