W sprawie:
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/ 550 /18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. - Dz.Urz.Woj.Podk. z 17.09.2018, poz. 3929.