W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XLVIII/480/18 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/461/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego ...

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/553/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia