W sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/554/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia