W sprawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr LVI/ 555 /18 z dnia 31 przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/555/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia