W sprawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr LVII/ 558 /18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: Zmiany własnej uchwały nr XXVII/238/16 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego"

Data uchwały:
2018-09-13

Numer uchwały:
LVII/558/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia