• Termin składania ofert: 18.10.2018 r., godz. 11:30

Uwaga:
- "Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa" - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 2 części, aby go otworzyć należy pobrać obie spakowane części do jednego katalogu, a następnie rozpakować za pomocą załączonego programu 7zip.