W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Data uchwały:
2018-10-05

Numer uchwały:
LVIII/559/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 r.