W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miasto Rzeszów

Data uchwały:
2018-10-05

Numer uchwały:
LVIII/560/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia