W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki ...

Data uchwały:
2018-10-05

Numer uchwały:
LVIII/561/18

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. - ogłoszenie 23.10.18, poz. 4394.