W sprawie:
przyznania tytułu "Zasłużony dla Ropczyc"

Data uchwały:
2018-10-05

Numer uchwały:
LVIII/562/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.