W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku

Data uchwały:
2018-10-05

Numer uchwały:
LVIII/564/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczyach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia