W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
LIX/566/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 15.11.18, poz. 4848.