W sprawie:
nadania nazwy ulicy

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
LIX/567/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 13.11.18, poz. 4774.