W sprawie:
wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2018-2019

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
LIX/569/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia