W sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
LIX/574/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.