W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LIII/516/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Data uchwały:
2018-11-05

Numer uchwały:
LIX/575/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.