2. Uchwała NR I/ 2 /18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach,

3. Uchwała NR I/ 3 /18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach.