1) Uchwała Nr II / 4 /18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

2) Uchwała Nr II / 5 /18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru jej składu osobowego,

3) Uchwała Nr II / 6 /18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji,

4) Uchwała Nr II / 7 /18 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji i wyboru jej składu osobowego,

5) Uchwała Nr II / 8 /18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego,

6) Uchwała Nr II / 9 /18 w sprawie powołania Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego i wyboru jej składu osobowego,

7) Uchwała Nr II / 10 /18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu,

8) Uchwała Nr II / 11 /18 w sprawie powołania Komisji ds. oświaty, kultury i sportu i wyboru jej składu osobowego,

9) Uchwała Nr II / 12 /18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego,

10) Uchwała Nr II / 13 /18 w sprawie powołania Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego i wyboru jej składu osobowego,

11) Uchwała Nr II / 14 /18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

12) Uchwała Nr II / 15 /18 w sprawie powołania Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i wyboru jej składu osobowego,

13) Uchwała Nr II / 16 /18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc,

14) Uchwała Nr II / 17 /18 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 3 w Ropczycach" w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.