W sprawie:
przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Data uchwały:
2017-09-04

Numer uchwały:
XLII/403/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia