W sprawie:
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach nr V/45/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i

Data uchwały:
2017-09-04

Numer uchwały:
XLII/404/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia
Tekst jednolity - obwieszczenie - Dz.Urz.Woj.Podk. z 15 września 2017 r., poz. 3045.