W sprawie:
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specj

Data uchwały:
2017-09-04

Numer uchwały:
XLII/405/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia
Tekst jednolity - obwieszczenie - Dz.Urz.Woj.Podk. z 15 września 2017 r. poz. 3045