W sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2017-09-04

Numer uchwały:
XLII/407/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia