W sprawie:
wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Data uchwały:
2017-10-02

Numer uchwały:
XLIII/408/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia