W sprawie:
określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Data uchwały:
2017-10-02

Numer uchwały:
XLIII/409/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Ogłoszenie: Dz.Urz.Woj.Podk.z 10.10.17 poz. 3305.