W sprawie:
wspólnej realizacji z Gminą Dębica i Gminą Żyraków projektu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na la

Data uchwały:
2017-10-02

Numer uchwały:
XLIII/410/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia