W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Data uchwały:
2017-10-02

Numer uchwały:
XLIII/412/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia