Numery telefonów - Urząd Miejski w Ropczycach

Lp. Stanowisko/Wydział Nr Pokoju Numer telefonu
1. BURMISTRZ 208 Łączy Sekretariat
2. ZASTEPCA BURMISTRZA 208 Łączy Sekretariat
3. SEKRETARZ 201 (17) 22 10 552
4. SKARBNIK 112 (17) 22 10 541
5. SEKRETARIAT 208 (17) 22 10 550
6. BIURO RADY 108 (17) 22 10 535
7. URZÄ„D STANU CYWILNEGO 13 (17) 22 10 538
8. KASA 15 (17) 22 10 544
9. KADRY I SZKOLENIA 104 (17) 22 10 522

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

10. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 2 (17) 22 20 273
11. EWIDENCJA LUDNOŚCI 18 (17) 22 10 526
12. DOWODY OSOBISTE 18 (17) 22 10 527
13. ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZANIE IMPREZ MASOWYCH 105 (17) 22 10 520
14. KARTA SENIORA 105 (17) 22 10 520
15. WOJSKOWOŚĆ 106 (17) 22 10 524
16. ARCHIWUM ZAKŁADOWE 108 (17) 22 10 535

REFERAT SPRAW ORGANIZAYCJNO-ADMINISTRACYJNYCH

17. ZAOPATRZENIE 1 (17) 22 10 525
18. BIURO OBSŁUGI KLIENTA BOK (17) 22 10 510
19. POTWIERDZANIE PZ I IKP 2

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

20. INWESTYCJE kanalizacyjne, wodociągowe. 7 (17) 22 10 568
21. INWESTYCJE kubaturowe. 8 (17) 22 10 565

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

22. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 206 (17) 22 10 564
23. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 206 (17) 22 10 564
24. DZIERŻAWA, NAJEM GRUNTÓW 205a (17) 22 10 562
25. NUMERACJA BUDYNKÓW 205a (17) 22 10 562
26. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ., ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 205a (17) 22 10 562
27. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 205, 205a (17) 22 10 560, (17) 22 10 562

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

28. GOSPODAROWANIE ODPADAMI, OCHRONA ZWIERZĄT 204 (17) 22 10 556
29. UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH 202 (17) 22 10 553
30. WYCINKA DRZEW 206 (17) 22 10 557
31. DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 206 (17) 22 10 557
32. FOTOWOLTAIKA, CZYSTE POWIETRZE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10 (17) 22 10 567

REFERAT DRÓG I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

33. OŚWIETLENIE ULICZNE 16 (17) 22 10 530
33. DODATKI MIESZKANIOWE, LOKALE SOCJALNE 17 (17) 22 10 533
34. DROGI 17 (17) 22 10 532
35. CZYSTOŚĆ I ZIELEŃ MIEJSKA 17 (17) 22 10 533

REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

36. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 4 (17) 22 20 271
37. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 5 (17) 22 10 558

REFERAT PODATKÓW

38. PODATKI z terenu Miasta Ropczyce (osiedla: Św. Barbary, Brzyzna, Chechły, Czekaj, Granice, Pietrzejowa, Północ, Śródmieście, Witkowice) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą z terenu całej Gminy Ropczyce. 110 (17) 22 10 546
39. PODATKI z terenu Gminy Ropczyce (sołectwa: Brzezówka, Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola, Lubzina, Łczki Kucharskie, Mała, Niedźwiada, Okonin). 115 (17) 22 10 545
40. PODATKI od Środków transportowych, odpady komunalne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 102 (17) 22 10 548
41. PODATKI odpady komunalne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 103 (17) 22 10 539

REFERAT KOMUNIKACJI SPOĹECZNEJ, PROMOCJI I ROZWOJU

42. PROMOCJA GMINY 210 (17) 22 10 559
43. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI 210 (17) 22 10 523
44. KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ 210 (17) 22 10 523

REFERAT BUŻETU I FINANSÓW

45. KSIĘGOWOŚĆ 112 - 114 (17) 22 10 543
46. Pobór i egzekucja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego 203 (17) 22 10 540

ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

47. KASA, STYPENDIA 118 (17) 22 20 278
48. PŁACE 119 (17) 22 10 518
47. KSIĘGOWOŚĆ 120 (17) 22 20 279
48. REMONTY 121 (17) 22 10 519
47. KADRY 122 (17) 22 10 515