Platforma Elektronicznego Fakturowania

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.
PEF gwarantuje prostą, szybką i wygodną obsługę faktur oraz innych dokumentów związanych z procesem obsługi zamówień publicznych, takich jak: zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, faktura korygująca i nota księgowa. Przy wykorzystaniu PEF każdy elektroniczny dokument można przygotować, sprawdzić jego kompletność i poprawność oraz przesłać lub odebrać.

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest przeznaczona dla:

  • zamawiających w zamówieniach publicznych, np. urzędów
  • wykonawców zamówień publicznych - przedsiębiorców wykonujących usługi
    i dostarczających towary dla podmiotów publicznych
     

Od 18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Do realizacji tego obowiązku służy bezpłatna Platforma PEF, wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Do rozpoczęcia korzystania z PEF niezbędne jest założenie konta. Posiadanie konta na Platformie PEF jest ustawowym obowiązkiem zamawiającego.

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający nie może odmówić przyjęcia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego. Przykładowo, w ramach zamówienia publicznego wykonujesz usługi budowlane dla urzędu (jesteś wykonawcą zamówienia publicznego) i chcesz wysłać fakturę za nie w formie elektronicznej - dzięki Platformie PEF możesz skorzystać z darmowych aplikacji i przygotować taką fakturę, bez konieczności drukowania i tracenia czasu na jej dostarczenie do zamawiającego drogą tradycyjną.

Usługi PEF świadczy dwóch Brokerów, na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii:

Firma Infinite IT Solutions https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Konsorcjum PEFexpert https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

Wybór między usługami oferowanymi przez Brokerów jest w pełni dowolny i zależy od indywidualnej decyzji instytucji/firmy. Usługi posiadają taką samą funkcjonalność, ale różnią się wyglądem aplikacji.
Korzystanie z usług wybranego Brokera nie wiąże się z koniecznością podpisywania umowy i jest w pełni darmowe.

Więcej informacji na stronie https://efaktura.gov.pl/

Dane skrzynki PEPPOL Gminy Ropczyce
Skrócona nazwa skrzynki : Gmina Ropczyce
Typ i numer PEPPOL: NIP 8181581908