1. Żłobek Miejski w Ropczycach
Adres: ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181717331
REGON: 180901380
www.: www.zlobekropczyce.eu/
e-mail: ...
Tel.: (017) 22 12 541
Fax: ...
Nr rachunku bankowego: 78 9171 0004 0017 1683 2000 0010.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: ul. Krotka 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-15-52-338
REGON: 690009357
www.: ...
e-mail: mgropczyce@mgopsropczyce.eu
BIP: http://jo.ropczyce.bip.gmina.pl/
Tel.: (017) 22 18 494
Fax: (017) 22 18 494
Nr rachunku bankowego:

3. Środowiskowy Dom Samopomocy
Adres: ul. Konarskiego 4, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-17-12-902
REGON: 180711253
www.sdsropczyce.eu
e-mail: sdsropczyce@tlen.pl
Tel.: (017) 22 17 178
Fax: (017) 22 17 178
Nr rachunku bankowego: 48 9171 0004 0014 0197 2000 0010

4. Centrum Kultury w Ropczycach
Adres: ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-10-16-344
REGON: 690308309
www.ropczyce.info.pl
e-mail: ck@ropczyce.info.pl
Tel.: (017) 22 18 228
Fax: (017) 22 10 198
Nr rachunku bankowego: 41 9171 0004 0001 1846 2000 0010

5. Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych
Adres: ul. Mickiewicza 11, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-15-10-972
REGON: 690381677
www.: ...
e-mail: ddperios@wp.pl
Tel.: (017) 22 10 514
Fax: (017)22 10 514
Nr rachunku bankowego:...

6. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach
Adres: ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-13-04-422
REGON: 690448631
www.: bip MGZO
e-mail: mgzo@mgzo.eu
Tel.: (017) 22 10 516
Fax: (017) 22 28 616
Nr rachunku bankowego: 17 9171 0004 0001 0692 2000 0020

7. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach
Adres: Grunwaldzka 19, 39 - 100 Ropczyce
NIP: 818-10-16-433
REGON: 690355562
www.bpropczyce.eu
e-mail: info@bpropczyce.eu
Tel.: (017) 22 18 367
Fax: (017) 22 18 367
Nr rachunku bankowego: 51 9171 0004 0001 1833 2000 0010

8. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ropczycach
Adres: ul. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce
www.pp1ropczyce.republika.pl
e-mail: pp1ropczyce@neostrada.pl
NIP: 818-15-31-425
REGON: 690726952
Tel.: (017) 22 18 416
Fax: ---------
Nr rachunku bankowego: 62 9171 0004 0013 7618 2000 0010

9. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ropczycach
Adres: ul. Armii Krajowej  6, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-15-31-419
REGON: 690726930
www.pp2ropczyce.edupage.org
e-mail: pp2ropczyce@neostrada.pl
Tel.: (017) 22 18 268
Fax: -----------
Nr rachunku bankowego: 97 9171 0004 0013 7621 2000 0010

10. Przedszkole Publiczne w Lubzinie
Adres: 39-102 Lubzina 188
NIP: 818-15-31-448
REGON: 690726969
www. -----------------
e-mail: pplubzina@tlen.pl
Tel.: (017) 22 12 176
Fax: -----------
Nr rachunku bankowego: 77 9171 0004 0013 7647 2000 0010

11. Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce
NIP:
REGON:
www.-------------
e-mail:
Tel.:(017) 22 17 312
Fax: -----------
Nr rachunku bankowego:

12. Szkoła Podstawowa w Brzezówce
Adres: Brzezówka 94, 39-102 Lubzina
NIP: 818-13-71-051
REGON: 690448625
www.---------
e-mail: szkolabrzezowka@interia.pl
Tel.: (017) 22 12 197
Fax: -------------
Nr rachunku bankowego: 18 9171 0004 0013 7520 2000 0010

13. Szkoła Muzyczna w Ropczycach
Adres: ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-17-02-878
REGON: 180604853
www.smropczyce.pl
e-mail: smuzyczna@ropczyce.info
Tel. (017) 22 27 132
Fax: (017) 22 27 132
Nr rachunku bankowego: 41 9171 0004 0013 9595 2000 0010

14. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach
Adres: ul. Wyspiańskiego 8, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-15-75-078
REGON: 691750332
www.zs1ropczyce.dbv.pl
e-mail: zsnr1sp@poczta.onet.pl
Tel.: (017) 22 18 419
Fax: (017) 22 18 419
Nr rachunku bankowego: 31 9171 0004 0013 7474 2000 0010

15. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach
Adres: ul. Konarskiego 4, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-15-75-032
REGON: 691750326
www.zespolszkolnr2rop.za.pl
e-mail: sekretariatgm2rop@op.pl
Tel.: (017) 22 18 209
Fax: (017) 22 17 868
Nr rachunku bankowego: 13 9171 0004 0013 7575 2000 0010

16. Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach
Adres: ul.Robotnicza 48, 39- Ropczyce
NIP: 818-15-75-026
REGON: 691750289
www.zs3ropczyce.jcom.pl
e-mail: czekaj48@wp.pl
Tel.: (017) 22 18 408
Fax: (017) 22 18 408
Nr rachunku bankowego: 23 9171 0004 0013 7562 2000 0010

17. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach
Adres: ul. 3 Maja 424, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-15-75-084
REGON: 691750303
www.zs4ropczyce.neostrada.pl
e-mail: estepak@poczta.neostrada.pl
Tel.: (17) 22 18 481
Fax: (17) 22 18 481
Nr rachunku bankowego: 08 9171 0004 0013 7533 2000 0010

18. Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach
Adres: ul. Szkolna 33, 39-100 Ropczyce
NIP: 818-15-75-055
REGON: 691750349
www.---------------
e-mail: zszkolnr5@poczta.fm
Tel.: (017) 22 18 465
Fax: (017) 22 18 465
Nr rachunku bankowego: 95 9171 0004 0013 7546 2000 0010

19. Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej
Adres: Gnojnica 268, 39-105 Gnojnica
NIP: 818-15-75-061
REGON: 691750361
www.zsgd.ugu.pl
e-mail: zsgd@interia.eu
Tel.: (017) 22 11 002
Fax: (017) 22 11 002
Nr rachunku bankowego: 38 9171 0004 0013 7591 2000 0010

20. Szkoła Podstawowa im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Gnojnicy Woli
Adres: Gnojnica Wola 504, 39-105 Gnojnica Wola
NIP: 818-13-71-105
REGON: 001132360
www.spgnojnicawola.ct8.pl
e-mail: zsgw@op.pl
Tel.: (017) 22 11 005
Fax: --------------
Nr rachunku bankowego: 72 9171 0004 0013 7605 2000 0010

21. Szkoła Podstawowa w Lubzinie
Adres: Lubzina 188, 39-102 Lubzina
NIP: 818-15-75-109
REGON: 691750243
www.zs-lubzina.ovh.org
e-mail: zs_lubzina@op.pl
Tel.: (017) 22 12 128
Fax: (017) 22 12 128
Nr rachunku bankowego: 80 9171 0004 0013 7517 2000 0010

22. Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich
Adres: Łączki Kucharskie 469, 39-106 Łączki Kucharskie
NIP: 818-15-75-115
REGON: 691750220
www.zslkucharskie.edupage.org
e-mail: lopuch2@poczta.fm
Tel.: (017) 22 13 790
Fax: (017) 22 13 790
Nr rachunku bankowego: 03 9171 0004 0013 7588 2000 0010

23. Szkoła Podstawowa w Małej
Adres: Mała 35, 39-107 Niedźwiada
NIP: 818-15-75-121
REGON: 691750415
www.zsmala.edupage.org
e-mail: zsmala@vp.pl
Tel.: (017) 22 13 397
Fax: (017) 22 13 397
Nr rachunku bankowego: 56 9171 0004 0013 7490 2000 0010

24. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej
Adres: Niedźwiada Dolna 40, 39-107 Niedźwiada
NIP: 818-15-75-090
REGON: 691750409
www.niedzwiada.edu.pl
e-mail: gmnie@wp.pl
Tel.: (017) 22 13 393
Fax: (017) 22 13 393
Nr rachunku bankowego: 21 9171 0004 0013 7487 2000 0010

25. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej
- Gimnazjum w Niedźwiadzie Górnej
Adres: Niedźwiada 261, 39-107 Niedźwiada
NIP: 818-15-75-049
REGON: 691750266
www.zsniedzwiada.pl
e-mail: zsniedzg@wp.pl
Tel: (017) 22 13 638
Fax: (017) 22 13 638
Nr rachunku bankowego: 85 9171 0004 0013 7559 2000 0010

26. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ropczycach
Adres: Parkowa 1/3, 39 - 100 Ropczyce
NIP: 818-14-49-793
REGON: 690557567
www.tbs-ropczyce.pl
e-mail: poczta@tbs-ropczyce.pl
Tel: (017) 22 18 123
Fax: (017) 22 18 123
Nr rachunku bankowego: 94 9171 0004 0000 8644 2000 0010

27. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach
Adres: ul. Przemysłowa 12, 39 - 100 Ropczyce
NIP: 818-00-02-050
REGON: 690529720
www.pukropczyce.eu
e-mail: info@puk.itl.pl
Tel: (017) 22 18 296
Fax: (017) 22 18 298
Nr rachunku bankowego: 43 9171 0004 0000 0475 2000 0010