Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/794562?fbclid=IwAR3gN9YOt_9ofeNt7FBojOHUH3PfQeBqAvV_H-aCXhPT-DVcxcZwAA10ROA