W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXXII/301/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu do spółki

Data uchwały:
2017-12-29

Numer uchwały:
XLVII / 472 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia