W sprawie:
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomoś

Data uchwały:
2023-11-27

Numer uchwały:
LXVIII/701/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2024 r.