W sprawie:
utworzenia Żłobka Gminnego w Brzezówce i nadania mu statutu.

Data uchwały:
2023-11-27

Numer uchwały:
LXVIII/702/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego