• Termin składania ofert: 09.07.2018 r., do godz. 11:00