W sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Data uchwały:
2017-10-02

Numer uchwały:
XLIII/411/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia