W sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr LV/537/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki prz

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
IX/81/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 28.05.19 poz. 2957.