Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Ropczyce

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)

Organy
    Burmistrz (0)
    Rada (0)
        Skład Rady Miejskiej w Ropczycach (2)

Gmina
    Budżet (0)
        Projekty budżetu (4)
        Budżet (4)
        Sprawozdania z wykonania budżetu (9)
        Opinie RIO (4)
        WPF (8)
        Sprawozdania finansowe (1)
        Obligacje komunalne (1)
    Charakterystyka ogólna (0)
    Dane statystyczne (0)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Statuty jednostek pomocniczych (21)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Ropczycka Rada Seniorów (0)

Urząd Miejski
    Struktura organizacyjna (5)
    Załatwianie spraw (1)
        Sprawy meldunkowe, dowody osobiste (6)
        Gospodarka przestrzenna (wnioski dot: dzierżawa- numer budynku- podział działki- rozgraniczenie- sprzedaż nieruchom. gminnej- warunki zabudowy- wypis z planu) (10)
        Ochrona środowiska (zgłoszenie wycinki drzewa) (2)
        Budżet i Finanse (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Wykaz telefonów (1)
    Konsultacje społeczne (1)
    Rejestry i zestawienia (2)
    Petycje (0)
        Do Organu Wykonawczego (0)
            2019 (3)
        Do Rady Miejskiej (0)
            2019 (4)
            2020 (3)

Rada Miejska
    Zawiadomienia o sesji (43)
    Protokoły 2017-2020 (43)
    Sesje Rady Miejskiej Kadencja 2018-2023 (1)
    Interpelacje i zapytania (13)
    Transmisja z sesji (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Strategia rozwoju (0)
    Zarządzenia Burmistrza (18)
    Uchwały Rady do 29 listopada 2018 r. (189)
    Prawo miejscowe (72)
    Finanse (0)
    Podatki i opłaty (0)
        2018 rok (23)
        2019 rok (25)
        2020 rok (0)
            Podatki (4)
                Deklarcje osoby prawne (0)
                    Podatek od nieruchomości (1)
                    Podatek rolny (1)
                    Podatek leśny (1)
                Informacje osoby fizyczne (0)
                    Podatek od nieruchomości (1)
                    Podatek rolny (1)
                    Podatek leśny (1)
            Odpady (4)
            Środki transportu (3)
    PLANY MIEJSCOWE i STUDIUM uikzp (0)
        Plany miejscowe (15)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasata i gminy Ropczyce (3)
    Rejestr działalności regulowanej (1)
    Inne (0)
    Raport o stanie gminy (2)

Ogłoszenia, informacje
    Gospodarka Przestrzenna (2)
        PRZETARGI na zbycie nieruchomości (44)
        Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia, oddania w użytkowanie wieczyste, zbycia (155)
        Ogłoszenia różne dot. nieruchomości (3)
        PLANY miejscowe; Studium uikzp miasta i gminy Ropczyce - OGŁOSZENIA, INFORMACJE (22)
        Decyzje Starosty o mieniu gromadzkim (13)
        Obwieszczenia i rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego (2)
    Ochrona Środowiska (4)
        Decyzje środowiskowe (2)
    Wolne miejsca pracy (1)
        Wolne stanowiska pracy (19)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (30)
    RODO (1)
    Konkursy ofert na programy zdrowotne (2)
    Inne (51)

Zamówienia publiczne
    Przetargi 2020 (22)
    Zapytania ofertowe (18)
    Archiwum (0)
        Przetargi 2017 (9)
        Przetargi 2018 (38)
        Przetargi 2019 (23)
        Zapytania ofertowe (0)
        Ogłoszenia (0)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień (0)
            2018 r. (1)
            2019 r. (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020 (1)
    Platforma Elektronicznego Fakturowania (1)

Ochrona danych osobowych
    Informacje ogólne (1)
    Inspektor Ochrony Danych (1)
    Klauzule informacyjne (0)
        Referat Spraw Obywatelskich (1)
        Referat Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych (1)
        Monitoring (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Ewidencja ludności i Dowody osobiste (1)
        Referat Gospodarki Przestrzennej (1)
        Referat Rozwoju Gospodarczego (1)
        Referat Podatków (1)
        Referat Ochrony Środowiska, Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej (1)
        Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Rozwoju (1)
        Referat Budżetu i Finansów (1)
    Zasady realizacji praw osób fizycznych, których dane dotyczą (1)
    Sposób realizacji praw osób fizycznych, których dane dotyczą (1)
    Przepisy prawa (1)

Wybory
    Wybory Samorządowe 2018 (5)
    Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (1)
    Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020 r. (13)
    Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. (13)

Oświadczenia majątkowe
    Radni (5)
    Pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych (8)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (0)
    Archiwum (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij