Gmina
NAZWA GMINY Ropczyce
RODZAJ gmina miejsko-wiejska
LOKALIZACJA województwo podkarpackie , powiat ropczycko-sędziszowski
KOD 39-100 Ropczyce
MIEJSCOWOŚĆ Krisego 1
KONTAKT

tel: (+48 17) 22-10-510
fax: (+48 17) 22-10-555
e-mail: info@ropczyce.eu

ADRES STRONY WWW

www.ropczyce.eu

ADRES STRONY BIP

http://bip.ropczyce.eu

Burmistrz

Kazimierz Moskal
tel. (17) 22-10-550 
e-mail: info@ropczyce.eu

Z-ca Burmistrza

Michał Przystaś 
tel. (17) 22-10-563
e-mail: 

Sekretarz Gminy
 

Witold Darłak
tel. (17) 22-10-552 
e-mail: darlakw@ropczyce.eu

Skarbnik Gminy

Beata Malec
tel. (17) 22-10-541 
e-mail: skarbnik@ropczyce.eu  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Misiura
tel. (17) 22-10-535 
e-mail: info@ropczyce.eu  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Teresa Rachwał
tel. (17) 22-10-535 
e-mail: info@ropczyce.eu  
Lidia Nykiel
tel. (17) 22-10-535 
e-mail: info@ropczyce.eu  

Nr kont bankowych

Bank Spółdzielczy w Ropczycach 
nr konta - dochody: 52 9171 0004 0000 8136 2000 0010
nr konta - opłata skarbowa: 51 9171 0004 0000 8136 2000 0610
nr konta - opłata za udostępnianie danych osobowych: 72 9171 0004 0000 8136 2000 0620

REGON Gminy
NIP Gminy

690581962
818-15-81-908

REGON Urzędu Miejskiego
NIP Urzędu Miejskiego

000524720
818-10-16-485

Dane skrzynki PEPPOL:
Skrócona nazwa skrzynki
Typ i numer PEPPOL


Gmina Ropczyce
NIP 8181581908

KOD TERYTORIALNY 1815033