W sprawie:
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gm

Data uchwały:
2019-06-07

Numer uchwały:
XI/92/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2019 r. - ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 3.07.19 poz. 3471.