W sprawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XI/90/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Data uchwały:
2019-06-07

Numer uchwały:
XI/90/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 28.06.19 poz. 3418.