W sprawie:
zmiany Uchwały NR XX/200/2016 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania

Data uchwały:
2019-06-07

Numer uchwały:
XI/89/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie z dn. 28.06.2019 poz. 3417.