W sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Ropczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Data uchwały:
2019-06-07

Numer uchwały:
XI/93/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2019 r. - ogłoszona Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 3.07.2019 r. poz. 3472.