W sprawie:
udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe

Data uchwały:
2019-02-04

Numer uchwały:
VI/51/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 27.02.19 poz. 1229.