W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLV/473/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu "Karta Rodziny Wielodzietnej 3+" na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2019-09-17

Numer uchwały:
XIV/126/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województa Podkarpackiego - uchwała ogłoszona Dz.Urz.Woj.Podk z dn. 4.10.19, poz. 4685.