W sprawie:
dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ropczyce instrumentem płatniczym

Data uchwały:
2019-10-28

Numer uchwały:
XV/127/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 6.11.2019, poz. 5206.