W sprawie:
zwolnień w podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2019-10-28

Numer uchwały:
XV/130/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 r. - ogłoszenie: 6.11.2019, poz. 5208.