W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020

Data uchwały:
2019-10-28

Numer uchwały:
XV/131/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2020 roku - ogłoszenie: 6.11.2019, poz. 5209.