W sprawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XV/ 132 / 19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020Data uchwały:
2019-10-28

Numer uchwały:
XV/132/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2020 roku - ogłoszenie: 6.11.2019, poz. 5210.